Styrelse

Styrelse och arbetsutskott

Gålöstiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för stiftelsens förvaltning och består av tre självskrivna ledamöter samt sju ordinarie ledamöter och tre hedersledamöter. Den dagliga verksamheten leds av en generalsekreterare och arbetsutskottets fem ledamöter som utför operativt arbete, exempelvis ansökningsurval.

Landshövdingen i Stockholm

Ordförande i Gålöstiftelsen och Sixten Gemzéus stiftelse
Ej tillsatt.

Hans Ulfvebrand, Domprost i Stockholms domkyrkoförsamling

Självskriven ledamot
Hans Ulfvebrand prästvigdes 1977. Han blev kyrkoherde i Sofia församling i Stockholm 1992 och domprost i Stockholms stift och kyrkoherde i Stockholms domkyrkoförsamling 2013.

Lena Holmdahl, Utbildningsdirektör i Stockholm stad

Självskriven ledamot
Utbildningsdirektör i Stockholm stad sedan 2017. Innan dess var Lena Holmdahl bland annat Stadsdelsdirektör i Bromma.

Ingemar Persson, Major

Generalsekreterare / Verkställande ledamot samt medlem i arbetsutskottet
Ingemar Persson, major, officer vid Skånska Dragonregementet (P2) och därefter vid Södermanlands regemente (P10). Tjänstgjort vid Krigsskolan (Karlberg) sedemera Militärhögskolan Karlberg som lärare, C stab/skolavdelning, säkerhetschef, presschef, informationschef, traditionsofficer mm. Akademiska studier i historia, statsvetenskap, statistik och nationalekonomi vid Göteborgs respektive Lunds universitet.

Elisabeth Andersson, VD, f.d. Generalsekreterare

Ledamot och medlem i arbetsutskottet
Elisabeth Andersson driver idag sitt eget företag EliA Konsult AB sedan 2010. Tidigare har hon arbetat 24 år i SEB koncernen på olika ledanade befattningar främst med inriktning på försäljning, marknadsföring och projektledning. Hon har även arbetat 10 år i SOS Barnbyar varav 9 år som generalsekreterare i Sverige och sista året som International Senior Advisor på huvudkontoret i Innsbruck, Österike.

Curt Berglund, Kammarrättsråd

Ledamot
Jurist, fd domare i Kammarrätten i Stockholm och kanslichef i Regeringsrätten (numera Högsta Förvaltningsdomstolen). Tidigare ledamot i Överklagandenämnden för Högskolan samt förtroendeuppdrag i hemkommunen Sollentuna: bl a kommunfullmäktiges och kyrkofullmäktiges ordförande, är numera kommunrevisor. Sitter i ett antal bolagsstyrelser och ideella organisationer.

Henrik Bonde, Placeringsdirektör

Kassaförvaltare, ledamot och medlem i arbetsutskottet
Civilekonom. Placeringsdirektör för Östersjöstiftelsen. Övriga uppdrag: Ordförande Iris Förvaltning, Styrelseledamot i Byggvesta AB, Irsi Group AB samt Morphic Technologies AB

Lars Haikola, Generaldirektör

Ledamot
Lars Haikola utreder sedan april 2014 högskolans utbildningsutbud. han var mellan åren 2010 - 2014 universitetskansler och chef för högskoleverket. lars haikola har en lång akademisk ledarkarriär bakom sig, bl a som rektor för campus helsingborg 2007 – 2010 blekinge tekniska högskola 2001- 2007 och lärarhögskolan i malmö 1995 – 1998. i grunden är han docent i religionsfilosofi vid lunds universitet. lars haikola har varit ordförande i östersjöstiftelsen 2008 – 2011 och är ordförande i längmanska kulturfonden.

Monica Boye-Möller, Projektledare

Ledamot och medlem i arbetsutskottet
Tidigare arbetat vid skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsdepartementet och Stockholms skolförvaltning. Utbildningdirektör Järfälla kommun 1991-2006. Skrivit ett antal böcker och artiklar samt medverkat i Nationalencyklopedin. Gift och har 3 barn och 8 barnbarn.

Claes-Göran Widlund, f.d. Rektor

Vice ordförande och ordförande i arbetsutskottet
Fil.mag i engelska och franska. Lärare i grundskola och gymnasium. Drygt 30 års erfarenhet som rektor vid kommunala skolor i Stockholm, samt internationella IB-skolor i Stockholm och Köpenhamn, med ansvar för elever från förskola till gymnasium. Pensionerad sedan 2007.

Hedersledamöter

Direktör Nils-Axel Frisk

F.d. Borgarråd Margareta Schwartz

F.d. Länsråd Gunnar Tysk