Ansökan

Vi delar ut högre stipendier läsårsvis (1/7 - 30/6) ur både Gålöstiftelsen samt Sixten Gemzéus stiftelse. Ansökan gör du här via Gålöstiftelsens hemsida och ansökningperioden startar i början av november och sträcker sig fram till mitten på januari.

Stipendier ur Gålöstiftelsen för högre utlandsstudier / Sixten Gemzéus stiftelse

Sixten Gemzéus stiftelse är en till Gålöstiftelsen anknuten stiftelse.

Stipendier ur Sixten Gemzéus stiftelse och ur Gålöstiftelsen för högre utlandsstudier delas ut för utbildningsåret (1/7 - 30/6) varje år. Stipendierna skall främja självständiga teoretiska eller praktiska studier i första hand utomlands. Kvalificerad är den sökande som har utomordentliga personliga kvalifikationer och vars studier har stort allmänt intresse. Med stort allmänt intresse menas bl a utlandsstudier som beräknas tillföra Sverige kunskap av betydelse, som inte lämpligen kan inhämtas genom studier och/eller forskning inom landets gränser. Vi ser helst att stipendiet stödjer en längre vistelse (1 år) vid ett utländskt universitet, men undantag kan förekomma.

Observera att din ansökan som skickas in skall gälla kommande hösttermin och vårterminen året därpå. Vi beviljar inte stipendium i efterhand, alltså kan du inte söka för den vårtermin då ansökan skickas in, eftersom vi fattar beslut om tilldelning av stipendium först i maj månad.

För den som söker stipendium för kortare utlandsvistelse - se våra stipendier för studieresor!

Stipendier kan inte komma ifråga förrän sökande har avlagt en akademisk grundexamen (180 p) eller har motsvarande praktisk utbildning. Dock ges ej stipendier för praktik. Övre åldersgräns är 32 år. Stipendiesummor upp till 250.000 kronor har förekommit.

Stipendium ur Sixten Gemzéus stiftelsen kan tilldelas sökande från hela landet medan Gålöstiftelsens stipendium för högre utlandsstudier endast kan tilldelas sökande från Storstockholm (undantaget Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäljes kommuner)

Läs igenom anvisningarna innan du börjar fylla i ansökan.

Anvisningar - högre stipendier

Ansökan skall vara komplett ifylld och alla efterfrågade bilagor skall bifogas ansökan. Har du några frågor eller att det inte fungerar att lägga upp en ansökan kan du kontakta oss för att få hjälp.

Det rekommenderas att du har alla bilagor i digitalt format innan du börjar fylla i ansökan!

Om projektplanen/studiebeskrivningen är på annat språk, är det viktigt att den populärvetenskapliga sammanfattningen är på svenska. Detta gäller även när du ska beskriva vad din forskning/studier har för relevans till din studieplan/forskningsplan samt beskrivningen av hur din forskning/studier kommer komma Sverige till del.

TILL ANSÖKAN SKALL BIFOGAS FÖLJANDE BILAGOR
  1. Personbevis för studier (ej äldre an 3 månader). Beställs hos skatteverket.
  2. Bevittnade kopior av senast erhållna examensbevis och/eller avgångsbetyg.
  3. Forskningsprojekt samt sammanfattning av forskningsprojektet (för doktorander och de som bedriver postdoktoral forskning). För övriga en lättfattlig studieplan för vad ni avser att studera.
  4. Referenser som de sökande önskar åberopa (kan även insändas separat senast den 31 januari

Filer som du bifogar till ansökan får inte vara större än 2 MB! Vill du bifoga större filer kan du lägga upp dom på eventuell egen hemsida/dropbox eller annat sätt och bifoga en länk under rubriken övrigt på sista sidan i ansökningsformuläret.

När du har läst klart anvisningar kan du gå vidare till ansökningsformuläret.

Inloggning


Har du inget konto? - Registrera ett användarkonto. Har du glömt ditt lösenord? - Återställ lösenordet!

Tips 1!

Har du inte alla bilagor i digitalt format kan du använda en digitalkamera för att fotografera dina bilagor och sen bifoga dem till ansökan som bilder. Men se till att dina fotografier är tydliga.

Tips 2!

Vill du t ex bifoga flera rekommendationer till ansökan får du sätta ihop dem till ett dokument, förslagsvis i pdf och bifoga den till ansökan.

Tips 3!

När du ska skriva flera rader i något av fälten tänk på att när du trycker på enter-knappen så hoppar du över till nästa sida. För att undvika detta kan du hålla ner ctrl-knappen samtidigt som du trycker på enter.