Sixten Gemzeus stiftelse samt Gålöstiftelsen för högre utlandsstudier

Årets stipendiater

Stipendiater ur Sixten Gemzeus stiftelse och Gålöstiftelsen för högre utlandsstudier får i år dela på ca 5 000 000 kronor.


Ur Sixten Gemzéus stiftelse

Vidar Björklund, Stockholm, vårt särskilda stipendium ur Sixten Gemzéus stiftelse, för teologistudier.

 

Björn Christer Nilsson , Alingsås/Köpenhamn, för studier i skådespelarteknik vid Stella Adler i Los Angeles. Kursen består av klasser i skådespelarteknik, Improvisation, Scen- studier, Shakespeare-fördjupning och rörelse samt röst studier.


Maria Dahl , Göteborg/Richmond, doktorandstudier vid King's College London. Forskningsplanen går ut på att kartlägga hur Indiens förkoloniala tid (emellan 1750 och 1860) hade inflytande på Västvärldens ekonomiska politik.


Saleh Azizi Fardkhales , Norrköping, för ett års fallstudieforskning på flera orter i USA. Detta sker inom ramen för hans doktorandutbildning i Urban and Regional Planning vid University of Hawaii at Manoa. Forskningsprojektet strävar mot att bidra till hållbara system för matproduktion, matdistribution och konsumtion (system) i Sverige genom fallstudier med mat producenter i Nord Amerika.


Felix Bäckström , Göteborg, för masterstudier i violin vid Royal College of Music, London.


Antonio Hallongren , Kungälv, för masterutbildning, i klassisk music/cello, till Master of Music, Major – Cello, vid Juilliard School of Music, New York.


Oskar Stenmark , Göteborg/New York, för master utbildning till Master of Music, jazz och improvisation med flygelhorn och trumpet som huvudinstrument, vid Manhattan School of Music.


Karin Birgersson , Göteborg, för masterutbildning, i klassisk music/piano, vid Royal Academy of Music, University of London.


Dennis Vikberg , Göteborg, för Master's Program in Political Science vid European University at Saint Petersburg. Dennis kombination av journalistik och statsvetenskap är dessutom en god bakgrund om man siktar på en framtid inom svensk diplomati eller som utrikeskorrespondent.


Hugo Nilsson , Lund/London, för mastersstudier inom transport vid Imperial College London.

Syfte med studierna är att utforska hur man kan organisera och planera städer så optimalt som möjligt. Transportsystemet den kanske viktigaste utgångspunkten för detta.


David Arvidsson Shukur , Växjö, för doktorandutbildning inom kvantfysik vid Cambridge University. I och med vårt snabbt växande behov av lagringskapacitet och snabba uträkningstider, tros kvant-datorer komma att leda till en elektronisk revolution av data-användandet. Statistiska undersökningar av ekonomi, väderdata eller biologiska organismer kommer därmed att kunna göras på en helt annan nivå.


Simon Timpka, Malmö, för Ditt masterprogram i Klinisk Epidemiologi vid Harvard School of Public Health (Simon har tidigare avlagt läkarexamen, blivit PhD och bedriver för närvarande postdoktoral forskning). Simons forskning, som är inriktad mot hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor skall studera vilken betydelse graviditetskomplikationer har för kvinnans framtida risk för stroke och hjärtinfarkt.

 

Hanna Lebeck , Partille, för modedesign vid ESMOD Paris. Skolan erbjuder praktikplatser på flera av Paris stora modehus och därmed möjligheten till att verkligen lära sig hantverket i skrädderikonsten och designarbetet ute i ateljéerna.


Amanda Svart , Stockholm/London, för magisterstudier i kläddesign vid Royal College of Art, Storbritannien.


Sebastian Selvén , Falun/Cambridge, för doktorandforskning i bibelvetenskap vid University of Cambridge. ”Reading beyond the lines – Ritual as Interpretation” är titeln på avhandlingsprojektet, Projektets syfte är att utveckla en kritisk metod för att undersöka hur den hebreiska bibeln (”Gamla testamentet”) används i traditionella judiska och kristna ritualer, för att se hur den tolkas och omtolkas i dessa religiösa gruppers faktiska gudstjänstliv.


Ur Gålöstiftelsen, för högre utlandsstudier

Johan Seijsing , Stockholm, för postdoktoral forskning, som syftar till att utveckla protein-baserade antibiotika med nya verkningsmekanismer för att råda bot på det allvarliga pro-blemet med antibiotikaresistenta bakterier, vid Eidgenössische Technische Hochschule, ETH, i Schweiz.


Aurora Hjalmarsson, Stockholm, för masterprogrammet Contemporary Art vid Sotheby's Institute of Art, London. Utbildningen hanterar konstvetenskap varvat med professionella praktiker inom konstmarknaden och nätverkande.


Vilma Luostarinen, Stockholm, för masterutbildning till MA Narrative Environments vid Central Saint Martins, University of the Arts London.  Det är en multidisciplinär utbildning för curatorer, designers, arkitekter, stadsplanerare, författare, konstnärer med flera.


Sofia Hernnäs , Stockholm, för masterutbildning till MSc Economics and Philosophy, vid London School of Economics and Political Science. MSc Economics and Philosophy är ett unikt program som kombinerar strikt tekniska ämnen som nationalekonomisk analys och ekonometri, med engagemang i moraliska ställningstaganden och forskningsområden.


Rudebeck Therese , Stockholm, för doktorandutbildning, forskning och fältstudier vid Cambridge University. Thereses forskning har som utgångspunkt att vatten är politik, och att dagens ojämna globala vattenfördelning främst är ett resultat av politiska beslut snarare än fysisk vattenbrist.


Emanuel Karlén , Stockholm, för avancerade studier vid NUS (National University of Singapore). Kurserna i interaktionsdesign är av stort allmänintresse, då de fokuserar just på hur samhället inter-agerar med nya teknologier.  I arbetet med interaktionsdesign är det viktigt att ha djupare kunskap om psykologiska aspekter då inriktningen handlar om det mänskliga perspektivet inom människa-dator interaktion.


Mohammad Ali Shabani , Stockholm, för bearbetning av fältstudier, inom ramen doktorand-utbildningen i Mellanösternstudier, vid SOAS, University of London. Forskningen handlar om relationer mellan Iran och Irak sedan 2003, då Saddam Husseins regim störtades av amerikanska styrkor.


Carl Brännberg , Stockholm, för ett års LL.M.-studier vid NYU Law School, en kombinerad inriktning på immaterialrätt och miljörätt. Genom sina studier vill Carl fördjupa sig i immaterialrättens betydelse för miljöskyddet i världen. Närmare bestämt undersöka hur skyddet för miljön kan förstärkas genom en reformering och effektivisering av immaterial-rättsliga och affärsjuridiska instrument och regelsystem.


Maria Ekstrand , Stockholm, för masterutbildning i kriminologi vid San Diego University USA. Där kan man få ett bredare perspektiv på hantering av interner, bekämpning av ungdomsbrottslighet och rehabilitering av brottslingar, samt profilering utifrån både internationellt, men framför allt utifrån ett amerikanskt perspektiv.


Stephanie Bonn , Stockholm, för postdoktoral forskning vid Harvard School of Public Health. Den i projektplanen beskrivna studien vid Harvard School of Public Health går ut på att undersöka hur sambandet mellan inaktivitet och energiförbrukning ser ut och om vi själva genom att förändra våra inaktiva beteenden kan påverka olika hälsoutfall.


Joel Nyman , Stockholm, för soliststudier, i klassisk musik/violin, till Solist/diplom vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.


Ioannis Theodoridis , Stockholm, för masterutbildning, i klassisk gitarr, till en Master of Music in Performance på Royal College of Music i London.


Alexandra Linde , Stockholm, för operautbildning vid Manhattan School of Music.


Jennie Samuelsson , Stockholm, för operastudier vid Master Oper, Mozarteum, Salzburg.


Sami Al Fakir , Stockholm, för studier i solo- och orkestertuba för Alexander von Puttkammer vid Berlin Filharmonin i Berlin. 


Philip Zuckerman , Stockholm, för mastersstudier i klassisk violin vid The Juilliard School New York.


Suzan Mobarke , Stockholm, för masterstudier vid Touro College (Master of Science in Organizational Psychology). Utbildningen går ut på att ge ökad kunskap om organisations-psykologi. Det som undersöks kan till exempel vara hur olika former av ledarskap, besluts-fattande och belöningssystem påverkar de anställdas arbetsprestation, arbetstillfredsställelse och professionella utveckling.


SebastianLarsson , Stockholm, för doktorandstudier vid King's College London. En idé om ”samhällssäkerhet” håller på att ta form i Europa. Inom institutionell, akademisk och politisk diskurs växer samhällssäkerhet fram som en rubrik över allt fler strategier och praktiker, en rubrik som per definition breddar säkerhetsbegreppet.

 

Mattias Björnmalm , Stockholm, för doktorandutbildning inom Chemical and Biomolecular Engineering vid The University of Melbourne. Med hjälp av nanopartiklar kan läkemedel göras bättre och säkrare. Genom att undersöka hur nano-partiklar fungerar i biologiska miljöer, kan det leda till bättre och säkrare nanopartikel-läkemedel för att behandla sjukdomar som är svåra, eller till och med omöjliga, att behandla idag.


Anders Mutvei , Stockholm, för postdoktoral forskning vid Weill Cornell Medical College/Harvard Medical School. Forskningsprojektet kommer att ta reda på hur bröstcancercellers metabolism bidrar till sjukdomsutveckling och aggressivitet, vilket idag är helt okänt. Denna kunskap är mycket viktig för att vi ska kunna förstå hur skadade gener och förändrade metabola processer samverkar i bröstcancer, så att vi i framtiden kan utveckla nya behandlingsformer.


Peter Ueda, Stockholm, för postdoktoral forskning kring hjärt- och kärlsjukdomar vid Harvard University. Forskningen är inriktad på att förebygga dessa sjukdomar genom livsstilsförändringar och genom medicinsk behandling av riskfaktorer.


Veronika Tillander , Stockholm, för gästforskning vid Harvard Medical School och Brigham and Women's Hospital hos Professor David E Cohen. Ett av de större och växande hälsoproblemen i världen idag är vår överkonsumtion av energi och vår allt mer stillasittande vardag. Med detta ökar dagligen förekomsten av fetma och fetmarelaterade sjukdomar såsom typ 2-diabetes och icke alkoholinducerad fettlever (s.k. NAFLD). Det är om detta denna forskning handlar om.

Sebastian Örnemark - Stipendiat ur Gålöstiftelsen och Sixten Gemzéus stiftelse

Jag växte upp i Upplands Väsby samt i en liten by vid namn Bredbyn utanför Örnsköldsvik. Min pappa hade alla instrument hemma, men ingen tid att spela på dem så jag och mina bröder tog chansen i stället. Jag började att spela keyboard och köpte ett piano och en bok med klassisk musik när jag var 10 år. Att lyssna och spela vad de gamla mästarna har skrivit är fortfarande något som jag gillar, men jag ville skapa själv. Efter ett par år på Södra Latins musikgymnasium och Kungliga Musikhögskolan hittade jag så småningom till filmmusiken.

Att komma från Norrland till Stockholm var ett stort steg och på liknande vis var flytten till filmhuvudstaden Los Angeles nästa spännade destination. Jag hade turen att få stipendier för studier på USC Thornton School of Music som har en av de bästa utbildningarna som går att hitta för filmmusik. Där hade jag chansen att insupa decennier av filmmusiktradition och träffa andra filmskapare, varav de flesta jag fortfarande samarbetar med. Staden kokar av projekt och direkt efter studierna var det rakt in i både jobb som kompositör och assistent åt andra kompositörer som alla redan hade gjort samma resa.

Studierna i USA var en genväg för det som jag hade drömt om att göra. Inte bara det faktum att det gav mig enorma mängder kunskap och en sådan praktisk sak som visum, lika värdefullt var alla människor jag träffade och erfarenheten av hela processen från ett möte med en regissör, hur ett blankt papper fylls med idéer, som hammar framför musiker, som slutligen hamnar i en film framför en publik. Det gjorde vi i skolan, om och om igen, vilket förberedde mig för det som nu är mitt yrke. Gålöstiftelsen har varit en stor pusselbit i hur mina tre senaste år har formats och gav mig möjlighet att fullt fokusera på studierna och projekt som jag brinner för.