Aktuellt

Här hittar du senaste nytt från Gålöstiftelsen. Ett annat alternativ att ta del av nyheter från oss är att gå in och gilla vår facebok sida


Läs mer om oss

ps. dela gärna vår hemsida på sociala medier så att fler får reda på att vi finns. ds.

Sixten Gemzéus stora musikstipendium 2017

Gålöstiftelsen har beslutat att genom Sixten Gemzéus Stiftelse utdela ett nytt årligt nationellt musikstipendium om en halv miljon kronor till en ung och lovande musiker. Sixten Gemzéus stora musikstipendium kan inte sökas, utan man nomineras av en jury som till styrelsen i stiftelsen föreslår en lämplig kandidat. Styrelsen fattar därefter beslut i frågan. Stipendieceremonin ägde rum i Rikssalen på Kungliga Slottet i Stockholm den 7:e oktober i samarbete med musikverksamheten vid Kungliga Slottet och Göteborgs Symfoniker - Sveriges Nationalorkester. Vi vill med detta stora musikstipendium bana väg för kunskapsöverföring samt återväxt av det svenska musiklivet i Sverige och utomlands.

Årets stipendium på 500 000kr går till Jakob Koranyi med följande motivering: ”Jakob Koranyi är född 1983 i Stockholm. Han inledde tidigt sina cellostudier. Idag är han en av Europas mest intressanta unga solister och betraktas som en av världens främsta cellister. Han har vunnit flera stora tävlingar bl.a. Unga musiker 2002 och flera internationella priser. Han har en väl genomtänkt musikalisk gestaltning, teknisk behärskning och enastående tonbildning. Av betydelse för Sixten Gemzéus stiftelses val har varit hans kreativa genre- och gränsöver-skridande engagemang för att sammanföra olika konstarter, t.ex. dans och cello.”

www.storamusikstipendiet.se

Årets stora pris för integration och mångfald

Blanda varandra stipendiet 2017, som delas ut för andra gången, går till Gabriel Tshidimu och Cecilia Andrén Nyström, vilka genom sitt engagemang bidrar till integration och mångfald. Stipendierna ligger på 100 000 kr vardera. Blanda Varandra stipendiet är ett initiativ av Gålöstiftelsen och delas ut av stiftelsens ordförande, landshövding, Chris Heister.

Blanda varandra stipendiaterna

Gabriel Tshidimu tilldelas Blanda Varandra stipendiet 2017 om 100 000 kronor.

Motiveringen är: Gabriel kom som 11-årig flykting från krigets Kongo till en utsatt miljö i Toronto. Han räddades undan kriminalitet och droger genom fotbollen och organisationen FFA Global – Football For All. Genom ett stipendium kom Gabriel till Sverige, till Frälsningsarméns utbildning i frivilligt socialt arbete. Efter utbildningen fick Gabriel förfrågan om att starta en FFA Global-verksamhet bland utsatta ungdomar, framför allt ensamkommande flyktingungdomar, i södra Stockholm. Verksamheten använder fotbollen som motiverande kraft och den rymmer 30 - 40 deltagare som skriver på för att delta i hela programmet. Syftet är att hjälpa deltagarna utveckla sin fulla potential på fyra nyckelområden: sportsligt, akademiskt, socialt och existentiellt. Grundstenarna i verksamheten är fotboll, Life Class och mentorskap. Gabriel har genom sitt driv, sitt engagemang och sin positiva livssyn vänt svåra erfarenheter till en tillgång. Ett extremt underläge har förvandlats till en fördel, och han blivit en förebild och storebror för ett stort antal ungdomar som identifierar sig med honom och hans livsresa. Han har därmed också blivit en bra ledare med en stark identitet, vilket gör att ungdomarna vänder sig till Gabriel. Nu håller han i ledarutbildning för dessa ungdomar, med syftet att få ungdomarna att själva bli goda förebilder och ledare, i sina egna utsatta miljöer, och därmed påverka andra ungdomar i samma riktning.

Cecilia Andrén Nyström tilldelas Blanda Varandra stipendiet 2017 om 100 000 kronor.

Motiveringen är: Cecilia har utifrån viljan att förändra världen skapat en plattform som möjliggör för unga tjejer att stödja andra unga tjejer till ett bättre självförtroende och en bättre självkänsla. Detta har hon gjort genom att grunda och driva Futebol dá força, först i Mocambique och nu även i Sverige. Genom att använda sig av fotboll har hon skapat mötesplatser för tjejer att helt förutsättningslöst kunna träffas och ha roligt. Syftet har varit att stärka deras kunskap om vad de har för rättigheter och öka deras möjligheter att själva påverka sin framtid samt att förse dom med verktyg att hitta en positiv och bra väg genom livet, men även för att unga kvinnor skall leva ett självständigt, hälsosamt och säkert liv. Cecilia ser inte bara till att tjejer från olika kulturer träffas och integreras med varandra utan hon är även en god entreprenör som arbetar för ett gott samarbete med näringsliv, olika föreningar och offentligheten i allmänhet. Idag finns Futebol dá força på ett stort antal platser i Stockholm. Ledarna, på de olika platserna, bildar ett starkt nätverk där de får stöd och råd av varandra, över gränserna, i ett ”segregerat Stockholm”.

Gålöstiftelsen instiftade 2016 ett helt nytt stipendium, Blanda varandra stipendiet, vilket syftar till att stärka integration och mångfald. Stipendiet skall tilldelas en eller flera personer, som på ett inspirerande och nyskapande sätt gör eller har gjort en insats för att skapa engagemang och framtidstro hos barn och unga för ett inkluderande mångkulturellt huvudstadsområde. Stipendiet 2016 delades ut till två personer, nämligen Dona Hariri, jurist med inriktning mot mänskliga rättigheter, och Sarah Beg, i ”Tillsammans för Sverige”.

Gålöstiftelsens årshögtid 2016

Gålöstiftelsens årshögtid 2016 ägde rum i Stockholms konserthus den 7 juni i närvaro av ordföranden tillika landshövdingen Chris Heister, diplomutdelning samt musikunderhållning av Lisa Ajax och några av stipendiaterna. Årets stipendiater ur Sixten Gemzéus stiftelse samt Gålöstiftelsen för högre utlandsstudier hittar du här.

Kolloverksamhet

Kollo är någonting som hör sommaren till och som förr i tiden förknippades med möjligheten att ge alla barn och unga, vars föräldrar hade begränsade ekonomiska möjligheter, en chans att få lämna storstaden och få komma ut i skärgården och på landet. För många blev dessa veckor på kollo ett minne för livet, där man förutom allt roligt man kunde hitta på även i vissa fall fann livslång vänskap.

Kollo

Är då detta något som förekommer än idag? Ja, absolut! Gålöstiftelsen stödjer årligen olika organisationer, föreningar och stiftelser med ca 3 miljoner kr, just för att barn och ungdomar, där föräldrarna även idag har begränsade ekonomiska möjligheter, ska få tillbringa några sommarveckor ute på landet med närhet till vatten och bad.

Kollo och läger är och förblir en av våra mest viktiga verksamheter att stödja, då det riktar sig till barn och unga som annars inte skulle få njuta av vår svenska skärgård och vår fina svenska natur.

Organisationsstöd

Efter ett inslag i ABC, där det framkom att Fryshuset Exit/Passus måste säga upp fyra personer p.g.a. bristande verksamhetsstöd från stat, kommun och andra finansiärer, beslutade Gålöstiftelsens arbetsutskott att omedelbart bidra med ett verksamhetsstöd om drygt 400 000 kronor till nämnda Fryshuset Exit/Passus.

För Gålöstiftelsen är arbetet för att stödja avhopp från extrema rörelser och kriminell gängverksamhet ett mycket viktigt arbete, som inte får avstanna. Det är bara att hoppas att även samhället har samma syn på detta som Gålöstiftelsen.

För mer information om verksamheterna finns på respektive hemsida

exit.fryshuset.se

passus.fryshuset.se

Gålöstiftelsens årshögtid 2015

Lista på årets stipendiater

Gålöstiftelsens årshögtid 2015 ägde rum i Berwaldhallen den 4 juni i närvaro av ordföranden tillika landshövdingen Chris Heister, diplomutdelning samt musikunderhållning av några av stipendiaterna.

Posted by Gålöstiftelsen on den 5 juni 2015

Organisationsstöd

En av många organisationer/projekt som vi stödjer är MIK Sound Junior som nu har ordnat en hemsida. MIK Sound Junior, Sveriges första fotbollslag - någonsin - för barn och unga (ca.8-14) med synnedsättning. MIK Sound Junior är ett samarbete mellan SRF Stockholm och Gotlands län, Stockholms handikappidrottsförbund och Mälarhöjdens IK Fotboll.

Dags att söka?

Våra olika stipendier och bidrag har olika ansökningstider. Just nu finns det inga stipendier att söka. I början på september så finns stipendier för studieresa att söka. Läs kort om alla varianter här.

Film som förändrar

Hur ska en ung människa klara av att nå sina drömmar då de lever i en familj där våld är en del av vardagen? Vi behöver se, förstå och hjälpa dessa barn och ungdomar! Vi har stöttat dokumentärfilmaren Oscar Hedin som i filmen ”My life, my lesson”, lyfter denna viktiga fråga. Här kan du se en trailer från filmen.

Vill du veta mer om filmen eller något av Oscar Hedins andra projekt kan du besöka hans hemsida www.filmandtell.com eller http://www.mylifemylesson.org/

Pressreleaser

För närvarande finns det inga pressreleaser

Omvärldsspaning

Nyheter som berör oss

Ser du att någon har skrivit om Gålöstiftelsen eller om det vi jobbar för så tipsa gärna oss på kansliet.

info@galostiftelsen.se