Vår historia

Hur allt började

Initiativet till verksamheten togs redan 1830 av den dåvarande polismästaren i Stockholm Olof af Wannqvist. han lyckades intressera Johan Olof Wallin, då pastor primarius och sedermera ärkebiskop och känd psalmdiktare, för en insamling med syfte att skaffa en lokal där man skulle ta hand om barn som hade "ovärdiga eller inga föräldrar alls" . stiftelsen hette från början "Prins Carls uppfostringsinrättning för fattiga och vanvårdade barn" efter den förste svenskfödde prinsen i huset bernadotte.

Till en början tog man hand om dessa barn i en lokal på Södermalm i Stockholm, blev genom donationer så småningom flera lokaler och hus, och gav dem såväl skolutbildning som en yrkesutbildning. Av ekonomiska skäl och synen på var det var bäst att uppfostra dessa barn gjorde att man började titta på möjligheterna att flytta ut verksamheten på landet. Detta innebar att man i slutet på 1850-talet köpte in gården Stegsholm på Gålö, med kringliggande utgårdar, och 1860 flyttade man all sin verksamhet dit. Verksamheten på Gålö kom att bedrivas som fosterbarnsverksamhet, vilket innebar att ca 20 arrendatorer i kontraktet skulle ta hand om 4-5 fosterbarn, vilka skulle uppfostras på samma sätt som deras egna barn. Denna verksamhet kom att bedrivas i nästan 80 år.

Olof af Wannqvist, Johan Olof Wallin och Knut Ljunglöf

Då samhället efterhand tog ett allt större ansvar för barn och ungdomar som saknade acceptabla uppväxtförhållanden, och alla barn fick rätt till skolundervisning, ändrades stiftelsens stadgar/ändamål med nytt fokus: "till stipendier till medellösa barn och unga personer från Stockholms stad för teoretisk eller praktisk utbildning". Allteftersom stiftelsens förmögenhet växt har vi kunnat hjälpa allt fler – och idag finns förutom studiestipendier även stöd och stipendier till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, hjälporganisationer, studieresor och högre studier.

Genom årens lopp har såväl antalet ansökningar ökat som möjligheter till utdelning genom framgångsrik kapitalförvaltning av stiftelsens medel. 1980 (stiftelsen 150 år) utdelades 275 stipendier och det totala stipendiebeloppet uppgick till ca 800.000 kronor. Kapitalet vid samma tid uppgick till 18, 2 miljoner. Idag utdelas mellan 1 700 - 2 000 stipendier till ett belopp om ca 15 - 18 miljoner kronor och stiftelsens kapital uppgår nu till ca 1 300 miljoner kronor.

Läs mer om vår historia