Högre stipendier ur Sixten Gemzéus stiftelse samt Gålöstiftelsen
Ansökan stängd. Stipendieansökan för kommande läsår ht 25/vt 26 gällande stipendier för högre utlandsstudier ur Gålöstiftelsen och Sixten Gemzéus stiftelse. Ansökan öppnar 1 november 2024.

Högre stipendium

Stipendier ur Sixten Gemzéus stiftelse samt Gålöstiftelsen för högre utlandsstudier utdelas läsårsvis (1/7 - 30/6). Stipendierna skall främja självständiga teoretiska eller praktiska studier i första hand utom landet. Kvalificerad är den sökande som har utomordentliga personliga kvalifikationer och vars studier har stort allmänt intresse.

Studierna skall vara utlandsstudier som beräknas tillföra Sverige kunskap av betydelse och som inte lämpligen kan inhämtas genom studier och/eller forskning inom landets gränser. Stipendier kan inte komma ifråga förrän sökande har avlagt en akademisk grundexamen. I första hand prioriteras doktorandstudier eller postdoktoral forskning. Inom t.ex. konstnärliga eller praktiska utbildningar, där doktorand-utbildning är ovanlig, accepteras masternivå/motsvarande. Övre åldersgräns är 32 år.

Vem kan söka? Samtliga punkter måste uppfyllas.

  • Du ska studera/forska utomlands
  • Du har avlagt en akademisk grundexamen (180 högskolepoäng)
  • Stipendium ur Sixten Gemzéus stiftelsen kan tilldelas sökande från hela landet medan Gålöstiftelsens stipendium för högre utlandsstudier endast kan tilldelas sökande från Storstockholm (undantaget Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäljes kommuner)

Främst prioriteras doktorandstudier (postdoktorala studier) därefter masterstudier. Ansökan ska gälla för ett helt läsår. Om ansökan ska vara inne mitten av januari gäller din ansökan för tidigast kommande hösttermin och vårtermin. Stipendium beviljas inte i efterhand.

Sixten Gemzéus stiftelse är en till Gålöstiftelsen anknuten stiftelse.


Ansökningsperioden för nästkommande läsår är från 5:e november till den 16 januari. Ansökan skall ske på Gålöstiftelsens hemsida www.galostiftelsen.se

Sebastian Örnemark - Stipendiat ur Gålöstiftelsen och Sixten Gemzéus stiftelse

Jag växte upp i Upplands Väsby samt i en liten by vid namn Bredbyn utanför Örnsköldsvik. Min pappa hade alla instrument hemma, men ingen tid att spela på dem så jag och mina bröder tog chansen i stället. Jag började att spela keyboard och köpte ett piano och en bok med klassisk musik när jag var 10 år. Att lyssna och spela vad de gamla mästarna har skrivit är fortfarande något som jag gillar, men jag ville skapa själv. Efter ett par år på Södra Latins musikgymnasium och Kungliga Musikhögskolan hittade jag så småningom till filmmusiken.

Att komma från Norrland till Stockholm var ett stort steg och på liknande vis var flytten till filmhuvudstaden Los Angeles nästa spännade destination. Jag hade turen att få stipendier för studier på USC Thornton School of Music som har en av de bästa utbildningarna som går att hitta för filmmusik. Där hade jag chansen att insupa decennier av filmmusiktradition och träffa andra filmskapare, varav de flesta jag fortfarande samarbetar med. Staden kokar av projekt och direkt efter studierna var det rakt in i både jobb som kompositör och assistent åt andra kompositörer som alla redan hade gjort samma resa.

Studierna i USA var en genväg för det som jag hade drömt om att göra. Inte bara det faktum att det gav mig enorma mängder kunskap och en sådan praktisk sak som visum, lika värdefullt var alla människor jag träffade och erfarenheten av hela processen från ett möte med en regissör, hur ett blankt papper fylls med idéer, som hammar framför musiker, som slutligen hamnar i en film framför en publik. Det gjorde vi i skolan, om och om igen, vilket förberedde mig för det som nu är mitt yrke. Gålöstiftelsen har varit en stor pusselbit i hur mina tre senaste år har formats och gav mig möjlighet att fullt fokusera på studierna och projekt som jag brinner för.