Kamratföreningen

Hur det började

1944 bildades Gålöstipendiaternas Kamratförening som är en sammanslutning av personer som tilldelats stipendium av Gålöstiftelsen. Sedan 1959 kan kamratföreningen disponera en vacker gammal byggnad på Edholmen (Gålö?), kallad Gålöro. Byggnaden, ett före detta kapell, hyrdes till en början av Stockholms stad men ägs sedan 1990 av Gålöstiftelsen. Medlemmarna har möjlighet att vistas på Gålöro under sommaren och där umgås och stärka sammanhållningen mellan stipendiater.

Alla som har beviljats stipendium av Gålöstiftelsen kan kan bli medlem i kamratföreningen. Som medlem har du möjlighet att vistas på Gålöro under sommaren och där träffas, umgås och stärka sammanhållningen mellan stipendiaterna.

Kontaktuppgifter till Gålöstiftelsens kamratförening finns på deras hemsida www.galoro.se

Skärgård

Gålöstiftelsens kamratförening finns också på facebook