Vad vi tror på

Vår vision

”Genom att vara en stiftelse i tiden vill vi bidra till ett integrerat Storstockholm där barn och ungdomar kan optimera sina livschanser.”

Gålöstiftelsen har varit ett konkret stöd för utsatta barn i Stockholm sedan 1830. Mer än 180 år senare behövs vi mer än någonsin. Samhället har förstås genomgått omfattande förändringar under denna långa tid och på många sätt har de svagaste idag ett bättre skydd och den djupaste fattigdomen är inte lika uppenbar. Men samhället utsätts ständigt för nya utmaningar, en utveckling där det alltid finns grupper som far illa. I den starkt växande Stockholmsregionen är exempelvis segregationen ett allt större problem. Värst drabbas alltid barnen. Så var det 1830 och så är det fortfarande.

Vi är sprungna ur övertygelsen att om barn får en realistisk möjlighet att klara sina studier och får stöd för detta, kommer vi successivt att bygga ett framtida samhälle där alla får en chans att utvecklas och maximera sina livschanser. Gålöstiftelsen har visserligen funnits länge, men vi ser till att anpassa oss med samtiden, se dagens behov och hjälpa till där vi gör mesta möjliga nytta. Vi är måna om att se verkligheten som den är och aldrig tappa fokus för vårt övergripande mål – att hjälpa så många barn och unga som möjligt.

Gålöstiftelsen är en del av den kraft som det civila samhället utgör. Den idéburna sektorn är kittet i samhället, som bidrar till en levande demokrati med engagerade och starka medborgare beredda att ta ansvar för positiv förändring.