Organisationsstöd
Vi har ett nytt ansökningssystem för organsisationer. Ansökan hittar ni på portal.galostiftelsen.se

Gålöstiftelsens organisationsstöd

I Gålöstiftelsens stadgar står att stiftelsen, förutom att dela ut stipendier, även på annat sätt kan verka för att främja vård och uppfostran av barn samt utöva hjälpverksamhet bland ungdom som är i behov av sådan.

Sedan 1982 har Gålöstiftelsen delat ut stöd till organisationer som arbetar med barn och ungdom. Till en början riktade sig stödet i huvudsak till verksamheter som motverkade våld, mobbning, alkohol- och annat drogmissbruk bland barn och ungdomar.

Idag talar vi mer om att stödja verksamheter som riktar sig mot barn och ungdomar i socioekonomiskt svaga områden, med syftet att stärka integration och mångfald, ge förutsättningar för god utbildning samt möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter och samhällsengagemang.


Till ansökan

Andreas Nygren - Gålöstiftelsens organisationsstöd

Ung i X-cons är en organisation, vars idé är att ge unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet – och att finnas vid den unges sida hela vägen. Gålöstiftelsen har funnits som stöd i alla viktiga vägval och utvecklingsfaser från starten för sju år sedan, och Andreas kan inte nog betona den betydelse detta haft.

Andreas Nygren är idag verksamhetschef för Ung i X-cons men har själv ett förflutet med droger och brottslighet. Han berättar med inlevelse och engagemang om organisationens senaste stora projekt – Processkedjan, en stark och väl utarbetad modell då en ung person vill lämna livet med missbruk och kriminalitet. Där är det viktigt att Ung i X-cons erfarna medarbetare finns med under hela processen. Även här har bidragen från Gålöstiftelsen varit en avgörande faktor för projektets genomförande. Andreas berättar: ”Vårt arbete handlar framför allt om relationer och det har Gålöstiftelsen verkligen förstått”.

Andreas har några tips till organisationer som vill söka ekonomiskt stöd från Gålöstiftelsen; ”Ha en tydlig vision – och tro på din idé! Otroligt viktigt att hjärtat finns med! Om ni tycker ansökningen är knepig att få ihop är det smart att ta hjälp med det.”