Styrelse

Styrelse och arbetsutskott

Gålöstiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för stiftelsens förvaltning och består av tre självskrivna ledamöter samt sju ordinarie ledamöter och tre hedersledamöter. Den dagliga verksamheten leds av Generalsekreteraren och kanslipersonalen samt arbetsutskottets fem ledamöter som utför operativt arbete, exempelvis ansökningsurval.

Anna Kinberg Batra, Landshövdingen i Stockholm

Ordförande i Gålöstiftelsen och Sixten Gemzéus stiftelse
Landshövding i Stockholm från 2023. Tidigare partiledare för moderaterna. Läs mer om Anna på wikipedia.

Jonas Eek, Domprost i Stockholms domkyrkoförsamling

Självskriven ledamot
Jonas Eek är teologie doktor vid Lunds universitet. Som präst har han under drygt 25 år arbetat på olika nivåer inom Svenska kyrkan och författat ett flertal böcker. Dessutom har han varit verksam på Svenska kyrkans mediehus Verbum AB, bland annat som opinionschef på Kyrkans Tidning. Sedan 2023 är han domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och stift. Foto: Louise Linde

Lena Holmdahl, Utbildningsdirektör i Stockholm stad

Självskriven ledamot
Utbildningsdirektör i Stockholm stad sedan 2017. Innan dess var Lena Holmdahl bland annat Stadsdelsdirektör i Bromma. Lena är i grunden ekonom och har arbetat som det större delen av sitt liv inom den offentliga sektorn. Lena har stort engagemang för att skapa förutsättningar för att alla barn och unga ska ha samma uppväxtvillkor.

Ingemar Persson, Major

Vice ordförande och ordförande i arbetsutskottet samt senior advisor
Ingemar Persson, major, officer vid Skånska Dragonregementet (P2) och därefter vid Södermanlands regemente (P10). Tjänstgjort vid Krigsskolan (Karlberg) sedemera Militärhögskolan Karlberg som lärare, C stab/skolavdelning, säkerhetschef, presschef, informationschef, traditionsofficer mm. Akademiska studier i historia, statsvetenskap, statistik och nationalekonomi vid Göteborgs respektive Lunds universitet.

Elisabeth Andersson, VD, f.d. Generalsekreterare

Ledamot och medlem i arbetsutskottet
Elisabeth Andersson driver idag sitt eget företag EliA Konsult AB sedan 2010. Tidigare har hon arbetat 24 år i SEB koncernen på olika ledanade befattningar främst med inriktning på försäljning, marknadsföring och projektledning. Hon har även arbetat 10 år i SOS Barnbyar varav 9 år som generalsekreterare i Sverige och sista året som International Senior Advisor på huvudkontoret i Innsbruck, Österike.

Chris Heister, f.d. Landshövding

Ledamot
Tidigare Landshövding i Stockholm 2012-2017. Innan dess var Chris Heister landshövding i Västerbotten. Under åren 1991–2002 var hon riksdagsledamot för Moderaterna. Under den tiden var hon bland annat vice ordförande i socialutskottet och ledamot i näringsutskottet. Mellan 1991 och 1994 arbetade hon också som sakkunnig åt statsminister Carl Bildt. Under 2001–2002 var Chris Heister ordförande för den svenska delegationen i Nordiska rådet, och mellan åren 2006 och 2008 var hon finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Henrik Bonde, Placeringsdirektör

Kassaförvaltare, ledamot och medlem i arbetsutskottet
Civilekonom. Placeringsdirektör för Östersjöstiftelsen. Övriga uppdrag: Ordförande Iris Förvaltning, Styrelseledamot i Byggvesta AB, Irsi Group AB samt Morphic Technologies AB

Lars Haikola, f.d. universitetskansler

Ledamot
Lars Haikola var mellan åren 2010 - 2014 universitetskansler och chef för högskoleverket och universitetskanslersämbetet. Lars Haikola har en lång akademisk ledarkarriär bakom sig, bl a som rektor för Campus Helsingborg 2007 – 2010, Blekinge tekniska högskola 2001- 2007 och Lärarhögskolan i Malmö 1995 – 1998. I grunden är han docent i religionsfilosofi vid Lunds Universitet. Lars Haikola var ordförande i Östersjöstiftelsen 2008 – 2011 och åter från 2016. Han har också varit ordförande i Längmanska kulturfonden.

Elisabet Svenningson, kanslichef Trygg-Stiftelsen

Ledamot och medlem i arbetsutskottet
Elisabet har en jur.kand. från Uppsala universitet. Hon har arbetat ca 30 år inom olika avdelningar på SEB, varav 15 år med stiftelser. Hon har även erfarenhet från offentlig verksamhet och små privata bolag. Arbetar sedan april 2019 som kanslichef på Trygg-Stiftelsen.

Lars-Göran Jacobsson, Rektor Askebyskolan

Ledamot
Tidigare rektor på Adolf Fredriks musikklasser 2004-2019 och innan dess enhetschef på Kulturskolan i Stockholm Lars-Göran har arbetat som musiklärare sedan 1983 inom kör och piano samt enhetschef i 10 år.

Hedersledamöter

F.d. Rektor Claes-Göran Widlund

F.d. Borgarråd Margareta Schwartz

F.d. Länsråd Gunnar Tysk

F.d. Kammarättsråd Curt Berglund